Kumsal Şimşek
Kumsal Şimşek
Yazarın Makaleleri
YAZ GÜNDÖNÜMÜ VE KIZIL GÜNEŞ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Bayramlar toplumun bireylerini ayakta tutan, millet olma bilincini canlandıran en önemli unsurlardandır. Bayramlar halkın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek aile, millet olma farkındalığını artırmaktadır. Ayrıca bayramlar gelecek...
DAMGALI MEZAR TAŞLARIMIZ
Antalya mezar taşları, Orta Asya Türk sanatı ve kültürünün Anadolu topraklarında da yaşatıldığının en somut delilleri olarak göze çarpmaktadır. Türk kültüründe damgalar, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar yaşam biçimleri,...
ESKİ TÜRK İNANÇ SİSTEMİNDE BOĞA KÜLTÜ VE MEZAR TAŞLARINA YANSIMASI
'Hiç bir şiir bir mezar taşı kadar milli olamaz. Çünkü onda el emeği, göz nuru, sanat vardır ve onlar bize bizi anlatır.”          Yahya Kemal Beyatlı Bugün pek çoğumuzun yanından kayıtsızca geçtiği...
MOTİFLERE DÖNÜŞMÜŞ TÜRK DAMGALARI
Türkler, kültürel olarak tarih sahnesi çıktıklarından beri, tarihin her döneminde yaşadıkları bütün coğrafyalara kendilerine ait değişmez imler, işaretler, semboller, damgalar bırakmışlardır. Bırakılan bu izler üzerinden hemen hemen...
TÜRKLERDE BAYRAM KAVRAMI
Dünya üzerinde bulunan her milletin kendine ait bir takım bayramları vardır. Her millet bu bayram günlerini bir sevinç ve eğlence günü olarak kabul eder ve coşku içerisinde onları kutlar. Bayram günleri kin, nefret, kırgınlık gibi kötü...
DAMGALARIN KÖKENİ VE MEZAR TAŞLARIMIZ
Bana göre 'damganın temelinde genel olarak insanoğlunun ortak dünya görüşü, gelenek ve görenekte kutsal sayılan, derin sezgi gücüne dayalı özel işaretli biçimler” vardır. 1882- 1892 yıllarında N. F. Kastniye, Türk halklarına ait...
ESKİ TÜRKLERDE SAÇ KÜLTÜRÜ
Tarihi safahat sürecinde birçok kütürü etkileyen ve etkisi altında kalan Türklerde saç geleneği çok uzun yıllara dayanır ve kültürlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Türkler sadece saça bir süs olarak veya güzelliğin simgesi olarak bakmamış,...
KADİM TÜRK TARİHİNİN HER DÖNEMİNDE MEZAR TAŞLARI
Mezar taşları, bir şehrin kültür hazineleridir. Mezar taşları olmasaydı ne hattat olur, ne şair olur, ne taş ustası ne sanatkâr olur, ne âlim olurdu. O zaman şehirlerimiz bir köyden ileri gidemez, köy olarak kalırdı. Bir şehrin geçmişini,...
OĞUZLARIN KAYI BOYU DAMGASININ ANTALYA’DA Kİ İZLERİ
Türk kültüründe, sahiplik veya ait olmanın belgesi ve Türkçe bir kelime olan Damga/Tamga çok önemli yer tutmaktadır. Yazının düzenli kullanımından önce damgalar, basit ama etkili iletişim olarak günümüzdeki anlamına yakın özellikte...
KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!
Atatürk, Türk kadınına verdiği değeri ve kadının toplumdaki rolünü, Konya'da Kızılay Kadınlar Şubesince düzenlenen çay etkinliği esnasında şu sözlerle dile getirmiştir: (...) Büyük atalarımız ve onların anaları, tarihin ve...
HEPSİNİN BİR HİKÂYESİ VAR
Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde; Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Yahya Kemal Beyatlı Her mezar taşı, sahibinin kendi hikâyesini anlatır aslında. Bizim anlam yüklememize gereksinim duymadan verir mesajını. Sonuç hep aynı...
YER ADLARI TOPRAĞIN DİLİDİR!
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Korkuteli için: '300 dükkânı vardır. Dükkânların kepenkleri yoktur. Herkes malını gece evine götürür. Sokaklarında kaldırım yoktur. Havası çok latiftir. Burada sekiz ay zevk ve safa edip...
TÜRK KÜLTÜRÜNDE DAMGA/TAMGA
Adriyatik denizi kıyılarından Çin Seddi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada yıllarca hüküm sürmüş olan Türk boyları, gittikleri her bölgede adlarını, tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmışlardır. Jean-Paul Roux Türklerin...
TAŞLARIN ÇIĞLIĞI
''Kırık bir mezar taşını kırk bohçaya sarılı Sakalı Şerif gibi muhafaza etmezsek ne din kalır ne milliyet'' Yahya Kemal Beyatlı Millî Mücadele döneminde, Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurma girişiminin bulunduğu...
ESKİ TÜRKLERDE ÖLÜM ANLAYIŞI
Yaptığım araştırmalar neticesinde fotoğrafladığım Antalya mezarlarını siz değerli okurlara tanıtırken bu arada Atalarımızın ölüme karşı bakış açılarını da özetle anlatmak istedim. Türkler de ölüm her zaman yaşamla birlikte...
ATA YADİGÂRLARI MEZAR TAŞLARI
İslamiyet'te vefat eden Müslümanın mezarına taş kitabe ve ayaktaşı dikme ananesi yoktur. İnsanı ölümünden sonra anıtlaştıran somut taş simgeler ve yapılar meydana getirme düşüncesi, şüphesiz bu geleneğin İslamiyet öncesi Türklerin...
ESKİ TÜRKLERDE BEŞİKTEN MEZARA DOĞA SEVGİSİ
'Bizim memleketimiz motif bakımından eşine dünyada az rastlanan bir zenginlik gösterir. Motif kundaktan mezar taşına kadar bizimle beraberdir.” Bedri Rahmi Eyüboğlu Eskiden Türkler tabiata büyük önem vermişlerdir. Doğaya uygun bir hayatı...
MİLLİ KÜLTÜR ÖĞELERİ: SEMBOLLERİMİZ
Bir milletin, milli kimliğini koruyabilmesi ve kendisi olarak varlığını sürdürebilmesi için kültürünü koruması ve geliştirmesi gerekir. Dünyanın en köklü birkaç milletinden birisi olan Türklerin kültürü, yüzyıllar boyunca oluşturduğu...
ATALARIMIZIN ÖLÜME KARŞI BAKIŞ AÇISI
Türkler gibi uzun asırlar yarı göçebe yaşayan kavimlerde savaşta ölmek, hastalıkta ölmeye tercih edilir. Çin kaynakları, Tu-kiuların savaşta ölmeyi bir onur olarak saydıklarını ve bir hastalık sonucunda ölmekten utanç duyacaklarını...
TÜRK TAMGALARI İLE SÜSLÜ ANTALYA’MIZ
Bütün Türk boylarını aynı gök kubbe altında tutan yegane olgu, ortak bilinçaltı hafızasına sahip olmalarıdır. Bu ortak değerlerin şüphesiz en önemli ögelerinden birisi tamga ve sembollerdir. Yüklendikleri mana açısından kelimelerin...
ASIRLIK AÇIK HAVA MÜZELERİ-ANTALYA MEZARLIKLARI
Günümüzde önemleri anlaşılan fakat buna rağmen yok olmaya da devam eden Antalya mezar taşları bir nevi bu coğrafyanın tarihsel süreçteki değişimini somutlaştırarak ortaya koyan laboratuvarlardır. Bugün Antalya'nın birçok mezarlığında...
TAĞ-RAĞ'dan TUĞRA'ya
Tuğrul adı verilen kanatlarını açmış doğan kuşunun şeklinden oluşan tuğra, çoğu kişinin bildiği üzere padişahların adını taşır ve devleti sembolize eder. Bu doğan türünden kuş, eski Türklerin efsanevi kuşu Tuğrul kuşudur. Tuğrul...
KIRKGÖZ HAN’IN DUVARLARINI SÜSLEYEN OZ DAMGAMIZ
Bu hafta sizlerle eski Türk kültürü açısından büyük öneme sahip olan swastika da denen OZ damgamız konusunu paylaşmak istedim. Türkler, yaşantılarıyla biçimlendirdikleri kültürel değerlerine farklı anlamları kodladıkları motifler yerleştirmişlerdir....
TÜRK MİTOLOJİSİNİN İLMİK İLMİK İŞLENDİĞİ MEZAR TAŞLARI
Türk mitolojisi, Türk kültürünün şekillenmesinde ve Türk sanatının gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Türk mitolojisindeki unsurlar, Orta-Asya'dan, İran, Mezopotamya ve Anadolu'ya kadar Türk mezar taşlarında semboller olarak...

banner26

banner25