Kumsal Şimşek
Kumsal Şimşek
Yazarın Makaleleri
ATA YADİGÂRLARI MEZAR TAŞLARI
İslamiyet'te vefat eden Müslümanın mezarına taş kitabe ve ayaktaşı dikme ananesi yoktur. İnsanı ölümünden sonra anıtlaştıran somut taş simgeler ve yapılar meydana getirme düşüncesi, şüphesiz bu geleneğin İslamiyet öncesi Türklerin...
ESKİ TÜRKLERDE BEŞİKTEN MEZARA DOĞA SEVGİSİ
'Bizim memleketimiz motif bakımından eşine dünyada az rastlanan bir zenginlik gösterir. Motif kundaktan mezar taşına kadar bizimle beraberdir.” Bedri Rahmi Eyüboğlu Eskiden Türkler tabiata büyük önem vermişlerdir. Doğaya uygun bir hayatı...
MİLLİ KÜLTÜR ÖĞELERİ: SEMBOLLERİMİZ
Bir milletin, milli kimliğini koruyabilmesi ve kendisi olarak varlığını sürdürebilmesi için kültürünü koruması ve geliştirmesi gerekir. Dünyanın en köklü birkaç milletinden birisi olan Türklerin kültürü, yüzyıllar boyunca oluşturduğu...
ATALARIMIZIN ÖLÜME KARŞI BAKIŞ AÇISI
Türkler gibi uzun asırlar yarı göçebe yaşayan kavimlerde savaşta ölmek, hastalıkta ölmeye tercih edilir. Çin kaynakları, Tu-kiuların savaşta ölmeyi bir onur olarak saydıklarını ve bir hastalık sonucunda ölmekten utanç duyacaklarını...
TÜRK TAMGALARI İLE SÜSLÜ ANTALYA’MIZ
Bütün Türk boylarını aynı gök kubbe altında tutan yegane olgu, ortak bilinçaltı hafızasına sahip olmalarıdır. Bu ortak değerlerin şüphesiz en önemli ögelerinden birisi tamga ve sembollerdir. Yüklendikleri mana açısından kelimelerin...
ASIRLIK AÇIK HAVA MÜZELERİ-ANTALYA MEZARLIKLARI
Günümüzde önemleri anlaşılan fakat buna rağmen yok olmaya da devam eden Antalya mezar taşları bir nevi bu coğrafyanın tarihsel süreçteki değişimini somutlaştırarak ortaya koyan laboratuvarlardır. Bugün Antalya'nın birçok mezarlığında...
TAĞ-RAĞ'dan TUĞRA'ya
Tuğrul adı verilen kanatlarını açmış doğan kuşunun şeklinden oluşan tuğra, çoğu kişinin bildiği üzere padişahların adını taşır ve devleti sembolize eder. Bu doğan türünden kuş, eski Türklerin efsanevi kuşu Tuğrul kuşudur. Tuğrul...
KIRKGÖZ HAN’IN DUVARLARINI SÜSLEYEN OZ DAMGAMIZ
Bu hafta sizlerle eski Türk kültürü açısından büyük öneme sahip olan swastika da denen OZ damgamız konusunu paylaşmak istedim. Türkler, yaşantılarıyla biçimlendirdikleri kültürel değerlerine farklı anlamları kodladıkları motifler yerleştirmişlerdir....
TÜRK MİTOLOJİSİNİN İLMİK İLMİK İŞLENDİĞİ MEZAR TAŞLARI
Türk mitolojisi, Türk kültürünün şekillenmesinde ve Türk sanatının gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Türk mitolojisindeki unsurlar, Orta-Asya'dan, İran, Mezopotamya ve Anadolu'ya kadar Türk mezar taşlarında semboller olarak...
TÜRK; ÖĞÜN, ÇALIŞ, GÜVEN
Daima bizlere rehberlik eden yolumuzu aydınlatan Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK her konuda Ebedi Öğretmenimiz ve yegâne Başbuğumuzdur. Ancak, Atamızdan sonraki yöneticiler Türklük bilincinin olmadığı/zayıflatıldığı bir...
KONUĞUM ARDAHAN'DAN RESSAM ÖZTÜRK NUH
Konuğum Ardahan'ın Çağlayık Köyü'nden Ressam Öztürk Nuh. Sosyal medyadan resimleri dikkatimi çekince kendisine ulaştım. Bundan sonrasını Öztürk Nuh'tan dinleyelim;      Öztürk Bey sizi tanıyabilir miyiz?  ...
TAPU SENETLERİMİZ MEZAR TAŞLARI
Bu haftaki yazımıza Samed Vurgun'dan bir dörtlük alarak başlayalım: Kim bilir neçedir dünyanın yaşı Tarihin ne geder yazısı vardır Her sahsı parçası her mezar daşı Nesilden nesile bir yadigardır. Bu haftaki yazımıza Samed Vurgun'dan...
BİRİ KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ Mİ DEDİ?
Hani hep derler ya 'kültür etkileşimi” diye, nedir bu kültür etkileşimi, nedense konu biz Türklersek hep bir kültürden etkilendiğimiz söylenir.     Bunu hangi düşüncelerle söylerler bilemiyorum ama bu işin ucunda mutlaka büyük...
YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TARİHİN TAŞTAN SAYFALARI
Simgeler; nesnelerin, düşüncelerin ve duyguların yerini tutan sözel ve görsel imgelerdir. Bunları okumak için araç olarak kullanabileceğimiz tek anahtar kültür kaynaklarıdır. Kültüre bağlı doğan, gelişen ve yok olan işaret ve simgeler...
ANTALYA MEZAR TAŞLARINDA KILIÇ MOTİFİ
Kök temür kerü turmas: 'Gök demir boş durmaz”[1]     İnsanoğlu yeryüzündeki metalleri (madenleri) henüz keşfetmeden meteorlarla düşen demiri işlemiş ve özellikle bu yukarıdan gelen özelliği nedeniyle demiri kutsal saymıştır....
ESKİ TÜRKLERDE SAÇ KAVRAMI ÜZERİNE NOTLAR
Türkler uzun saçlarıyla o kadar bütünleşmiş ve ün yapmışlardı ki Türk dendiğinde uzun saçlı insanlar akla gelirdi.     Oğuzlar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Prof. Dr. Faruk Sümer, araştırmasında Oğuz Türklerinin...
ANTALYA’DA ATALARIMIZIN İMZALARI
Atalarımızın eski zamanlarda ekonomik, toplumsal, estetik ve dini hayatları hakkında bize önemli bilgiler sunan araştırma konumuz olan damga ve semboller, Antalya ve çevresindeki Türk tarihinin aydınlatılmasında ve Orta Asya ile olan kültürel...
ESKİ TÜRK İNANÇ SİSTEMİNİN VARSAK MEZAR TAŞLARINA YANSIMASI
Çoğu tarihçiler, Varsaklar'ın, Türkmenlerin Üç-Ok koluna mensup oldukları hakkında ittifak içerisindedirler.  Çukurova tarihi ve buradaki Türkmen aşiretleri üzerinde kıymetli araştırmaları bulunan merhum Faruk Sümer, Anadolu'daki...
TÜRKLERDE ASTRONOMİ
Türklerde gök aydınlık, güneş, ışık, kahramanlık ve iyiliğin sembolü olmuştur.    Yakut Türklerine göre ilk insan gökten inen bir yaratıktan türemiştir. Hunlar ise tek tanrılı bir gök dinine sahiptiler. Aynı zamanda güneş,...
ESKİ TÜRKLERDE BAYRAM KAVRAMI
Bayram kavramı ilk defa Kaşgarlı Mahmûd'un XI. yüzyılda yazdığı "Divar"da görülür. Kaşgarlı, kelimenin aslının "bedhrem" olduğunu, bu kelimeyi Oğuzların "beyrem" şekline çevirdiklerini belirtir. Yine Kaşgarlı'ya göre, "bayram...
ATALARIMIZ VE TAMGALAR
Çizgi doğada ilk elemandır ve geometri doğanın temelidir. Dağlar üçgen, güneş ve ay dairedir.     Bu ilk elemanlar yazıda da anlatımın biçim karakterini oluşturan temel Orhun Abideleri'nde görülen bu temel sembollerin türevleri...
İNSANLAR VE SEMBOLLER
İnsanlık tarihi, sözden imgeye yolculukta hep içinde yaşadığı doğadan esinlenmiş, kavrayışının ötesinde bulunan şeylerden korkmuş, tanımlayamadığını cisimlendirmiş, simgeler üretmiştir. Yani görünmeyeni anlayabilmek için görünür...
BERBER VE KUAFÖRLER DEZENFEKTE EDİLİYOR
Aksu Belediyesi 11 Mayıs pazartesi günü yeniden iş başı yapan kuaför ve berberleri dezenfekte ediyor.   Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan ve 11 Mayıs pazartesi günü yeniden açılan berber, kuaför ve güzellik salonları...
KABAK KEMANE
Bugün pek çoğumuzun yanından kayıtsızca geçtiği tarihi mezar taşlarımızın üzerindeki damga ve semboller Türklerin binlerce yıldır kullandığı mühürleridir. Bir ulusun kültürel kimliğine ait unsurlar, simge ve sembollerle kültürel...

banner26

banner25