https://www.facebook.com/Aksu-Gazetesi-836498566417813/

TÜRKLERDE ÖLMÜŞ ATALARA SAYGI GELENEĞİ

Türklerde ölmüş atalara saygının ayrı bir önemi vardır. Türkler ölmüş atalarına saygı ve hürmet gösterme konusunda son derece dikkatli idiler.

25.12.2019 14:03 tarihinde yayınlandı 797 defa okundu 0 defa yorumlandı
TÜRKLERDE ÖLMÜŞ ATALARA SAYGI GELENEĞİ
   Ölmüş atalarının ruhunun rahat edebilmesi onların mezarlarına dokunulmaması ve ruhlarına saygı gösterilmesi ile mümkündü.
  Örneğin, İskitlerde bu geleneğin titizlikle uygulandığını görmekteyiz. İskitler de atalar kutlu sayılmaktadır. Türkler ata kültünün yani mezarlarının korunmasına da özen göstermişlerdir. Ata mezarları eski Türklerce kutsal sayılmış ve bu mezarlara saldırmak savaş sebebi sayılmıştır. Dareios’un savaş teklifine İskit kralı İdanthyrsos’un verdiği cevap şöyledir; “Siz eğer ille de savaşmak istiyorsanız, bizim atalarımızın mezarları var; onları bulun, onlara el kaldırın, o zaman görürsünüz mezarlarımız için dövüşüyor muyuz?”  Hun tarihinde atalar kültüne yani hükümdar mezarına tecavüzden savaş açıldığını görmekteyiz. Hunlar (M.Ö. 77)Wu-huan’ların aynı zamanda Alp sayılan Hun Şanyüsünün mezarını açması dolayısıyla çok öfkelenip 20 000 atlı ile Wu-huan’lara savaş açmış ve cezalandırmışlardır. Hun devletinin ileri gelenleri M.Ö. 79 yılında ise atalarının mezarına saygısızlıktan dolayı Hun Tanhu’sunu, Moğol O-Hanlara(Oganlar) savaşa karşı zorlamıştı.
  Biz de bu bağlamda üzerimize düşen toplumsal görevimizi ve ayrıca Atalarımıza olan borcumuzu ödediğimize inandığımız çalışmalar yapmaktayız. Kimliğimize sahip çıkmanın bilincinde, kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Önce “miras” kavramını yerel yönetimlerin gündemine sokarak, kültürel miras envanterlerinin hazırlanmasına, özellikle bize geçmişten mesajlar veren, tapu senetlerimiz niteliğindeki Antalya’mızın Ata yadigârı mezar taşlarımızın koruma altına alınması ve bu tarihi zenginliğimiz konusunda farkındalığın yaratılması, ayrıca bu zenginliğin gelecek nesillere de bırakacağımız bir kitap haline getirilmesi konusunda adımlar atıyor, öncülük ediyoruz.

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

500

Adınız Soyadınız :

Yorumlar Yükleniyor ...
Facebook Yorumları