https://www.facebook.com/Aksu-Gazetesi-836498566417813/

TÜRKLERDE ASTRONOMİ

Türklerde gök aydınlık, güneş, ışık, kahramanlık ve iyiliğin sembolü olmuştur.

08.06.2020 18:42 tarihinde yayınlandı 457 defa okundu 0 defa yorumlandı
TÜRKLERDE ASTRONOMİ
   Yakut Türklerine göre ilk insan gökten inen bir yaratıktan türemiştir. Hunlar ise tek tanrılı bir gök dinine sahiptiler. Aynı zamanda güneş, ay, yer, su ve ateş kültüne inanmışlardır. Türklerin daha sonraları ve köklü bir iz bırakan Şamanîst inanç­larında da gökyüzünün ve güneşin önemli unsurlar olduğu bilinmektedir. "Şaman cüppesinde ve külahında güneşin sembolü olarak, demirden veya gümüş­ten halkalar bulunur".
İlkçağlarda her yıldız çeşitli tanrılara mal edilmiştir. Ay Tanrısı Sin; bitkiler, aylar, yıllar, günler ve insanların kaderine hükmeder. Güneş Tanrısı Şamaş; yaşamın efendisi ve adaletin koruyucusudur. Aşk Tanrıçası Iştar; Venüs'e karşılık gelir. Mars korkutucu kırmızı parıltısıyla cehennem ve silah tanrısı, kötülük taşıyıcısı Nergal'dir.
Yavaş seyriyle fark edilen Satürn; eski yorgun bir güneş olan adalet ve düzen yıldızı İstikrarlı Ninibe'ye benzetilir.
Anadolu'da ay da en az güneş kadar itibar görmüş ve çoğu zaman güneşle birlikte ele alınarak tanrılaştırılmıştır. Ayın, suları ve yağmurları yönettiği, evrensel doğurganlığı dağıttığı inancından yola çıkılarak erken çağlardan itibaren ay ile boynuz arasında bir benzerlik kurulmuştur. Ay doğar, büyür, küçülür ve kaybolur. Bu aynı zamanda ölüp yeniden doğuşun bir simgesidir. Ay; sular, yağmur, boynuz; hayvanların ve kadınların doğurganlığı ile aynı sembolizmde birleşir. Yani sonsuzluk kavramında. Anadolu'nun en büyük ana tanrıçası Kybele ise aynı zamanda bir ay tanrıçasıdır. Ay hilal iken genç kızlığını, dolunay kadınlık ve gebeliğini, küçülen ay ise analığını simgeler.
Sonuç olarak; Türklerin kültür yapıları ile birlikte gelişen simgeleri daha çok inanç ve kozmos (evren) anlayışları etrafında şekillenmiştir. Göktanrı, yer-su, atalar kültü ve her şeyin bir ruhu olduğu inancı ile evreni hem birbirinin zıddı hem de bütünleyici ilkelerle betimlemeleri doğrultusunda çeşitli simgeler kullanmışlardır. Türk kültürel öğeleri açısından son derece büyük öneme sahip olan damgalar gelecek nesillere aktarmamız gereken önemli konular dahilindedir. Atalarımızın kullandığı damga ve sembollerin izlerini sürmek yoluyla da Türk kültürünün ortak ruhunu kısmen de olsa yakalamak mümkündür.
 

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

500

Adınız Soyadınız :

Yorumlar Yükleniyor ...
Facebook Yorumları