https://www.facebook.com/Aksu-Gazetesi-836498566417813/

ESKİ TÜRK İNANÇLARINDA “3” SAYISININ ANLAMI VE ÖNEMİ

Dünya tarihi incelendiğinde diğer bir çok kavim gibi millet olma şuurunun en çok görüldüğü kavimlerden birisinin Türkler olduğu fark edilecektir.

02.04.2020 13:51 tarihinde yayınlandı 811 defa okundu 0 defa yorumlandı
ESKİ TÜRK İNANÇLARINDA “3” SAYISININ ANLAMI VE ÖNEMİ
Türklerin inanç sisteminde ayrı bir yeri olan Gök Tanrı inancının etkisiyle binlerce yıllık örf, adet, gelenek ve törenin de katkı sunmasıyla oluşan milli hafıza İslamiyet’in kabulü ile başka bir noktaya ulaşmıştır. Bu anlamda Türk milli kültürünün İslam öncesi ve sonrasını iyi bilmek, Türk tarihini tahlil etmeyi kolaylaştıracaktır.
Soyut kavramları somutlaştırmak için kullanılan ‘sayı’ ifadelerini, kültürleri içinde anlamlı bir bütün olarak kullanan Türkler, gerek yaşadıkları coğrafya sebebiyle olsun, gerekse nesilden nesile aktarılan kültürel miras nedeniyle olsun ‘sayı’ ifadesine maddi gerçekliğinin yanında manevi bir anlam yüklemişlerdir.
Bununla ilgili olarak bu haftaki yazımızda, Eski Türk İnanç Sisteminde “3” sayısının ne ifade ettiği sorusuna cevap aradık.
Türk kültüründe sayı kavramı, kozmolojik inanca dayanır.
“3” sayısı İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Türk kültüründe en çok kullanılan sayılardan biridir.
Sembolize edilen üçlü yapı, ilk Türk inançlarında gök-yer-yeraltı üçlemesi ile ifade edildiği gibi beden-can-ruh üçlemesi şeklinde insanı sembolize etmek için de kullanılmıştır.
Anadolu’da çok eski dönemlerden bu yana üç sayısına kutsal ya da uğurlu kabul edilen bir takım anlamlar yüklenmiş, gerek dini hayatta gerekse günlük yaşamda gerçekleştirilen bir takım pratiklerde ‘üç’ün söz konusu manevi anlamlarından yararlanma yoluna gidilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki; astrolojide, bilim ve teknik anlamında Türk kültüründe çok uzun yıllar önce elde edilen bilgiler sosyal hayatın içinde kullanılacak kadar sahiplenilmiş ve kutsal olmasına inanıldığından ötürü anlamlandırılmıştır.Yorum Yapmak İçin Tıklayın

500

Adınız Soyadınız :

Yorumlar Yükleniyor ...
Facebook Yorumları