https://www.facebook.com/Aksu-Gazetesi-836498566417813/

ANTALYA’DA KADİM TÜRK İZLERİ

Antalya’da eski Türklerde olduğu gibi damgalar yaygın olarak kullanılagelmiştir.

04.03.2020 13:34 tarihinde yayınlandı 537 defa okundu 0 defa yorumlandı
ANTALYA’DA KADİM TÜRK İZLERİ
   Yapmış olduğumuz araştırmalarda Antalya’ya yerleşen çeşitli boyların ata mirası damgaları, imleri vb. simgesel motifleri eskiden olduğu gibi kullandıkları ya da eski simgesel motiflere yeni motifler ekleyip onları estetik bakımdan geliştirerek kullanmışlardır.
   Eski Türk kültüründe bir ifade aracı olarak kullanılan ve simgeleşen damgalar (Tamga), günümüzde kullanılan amblem, logo, arma ve marka gibi tanımlayıcı simgesel anlatımın en eski şekilleri olarak düşünülebilir. Tuncer Gülensoy’un ifadesi ile “bir şeyin üzerine bir nişan, bir im basmaya yarayan araç. Bu araçla basılan nişan, im anlamlarında kullanılan damga kelimesi, Eski Türkçede tamka, Kutadgu Bilig ve Çağatayca ile Kazan Türkçesinde tamga, Kumuk Türkçesi’nde tamna, Oyrat ve Soyon Türkçesi’nde tanma, Azeri Türkçesinde damğa şeklinde kullanılmaktadır.
    Türklerin kültür yapıları ile birlikte gelişen simgeleri daha çok inanç ve kozmos (evren) anlayışları etrafında şekillenmiştir. Göktanrı, yer-su, atalar kültü ve her şeyin bir ruhu olduğu inancı ile evreni hem birbirinin zıddı hem de bütünleyici ilkelerle betimlemeleri doğrultusunda çeşitli simgeler kullanmışlardır.
    Türk kültürel öğeleri açısından son derece büyük öneme sahip olan damgalar gelecek nesillere aktarmamız gereken önemli konular dâhilindedir. Atalarımızın kullandığı damga ve sembollerin izlerini sürmek yoluyla da Türk kültürünün ortak ruhunu kısmen de olsa yakalamak mümkündür.
 
  
 

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

500

Adınız Soyadınız :

Yorumlar Yükleniyor ...
Facebook Yorumları